فوروارد دامنه
100,000 تومان سالانه
شما می‌توانید برای انتقال از آدرس یک دامنه به دامنه دیگر
از این سرویس استفاده کنید.
محافظت از WHOIS
120,000 تومان سالانه
شما می‌توانید با خرید این سرویس نام و سایر مشخصات
خود را از سایرین پنهان کنید.
سایر افراد که از دامنه شما WHOIS می‌گیرند نمی‌توانند
مشخصات صاحب دامنه را ببینند.
DNS Manager
30,000 تومان سالانه
با استفاده از این سرویس می‌توانید DNS دامنه خود را مدیریت کنید.