سرور اختصاصی VDS-HP-1
2,390,000 تومان ماهانه
 • HP G7 DL380 سرور
 • Xeon E5-2620 پردازنده
 • 8 گیگابایت حافظه اختصاصی (RAM)
 • 2×300 گیگابایت فضای دیسک (HDD)
 • 5 تعداد آدرس آیپی (IP)
 • 600GB ترافیک ماهیانه
 • SSD / SAS 10k نوع هارد
 • RAID 1 تکنولوژی
 • ترافیک نیم بها
سرور اختصاصی VDS-HP-2
52,500,000 تومان سالانه
 • HP G8 DL380 سرور
 • Xeon E5-2620 پردازنده
 • 128 گیگابایت حافظه اختصاصی (RAM)
 • 4×300 گیگابایت فضای دیسک (HDD)
 • 5 تعداد آدرس آیپی (IP)
 • 600GB ترافیک ماهیانه
 • SSD / SAS 10k نوع هارد
 • RAID 1 تکنولوژی
 • ترافیک نیم بها