گواهینامه SSL استاندارد -DV Comodo
885,000 تومان سالانه
قابل صدور برای دامنه های بین المللی
صدور فوری پس از پرداخت
قابل صدور برای یک دامنه یا یک زیر دامنه مشخص (همراه با www)
نصب رایگان ( بر روی هاست های آذران وب )
  • 10 هزار دلار مبلغ گارانتی
گواهینامه DV Wildcard Comodo
5,600,000 تومان سالانه
قابل صدور برای دامنه های بین المللی
صدور فوری پس از پرداخت
قابل استفاده برای تمامی زیر دامنه های یک دامنه (و دامنه بدون www)
نصب رایگان ( بر روی هاست های آذران وب )
  • 10 هزار دلار مبلغ گارانتی
گواهینامه Multi-Domain – UCC
3,612,000 تومان سالانه
قابل صدور برای دامنه های بین المللی
مناسب برای سرورهای Exchange و Office
گواهینامه Unified Communications
صدور فوری پس از پرداخت
برای چند دامنه و زیردامنه
نصب رایگان ( بر روی هاست های آذران وب )
  • 250 هزار دلار مبلغ گارانتی
گواهینامه Multi-Domain Comodo
2,684,000 تومان سالانه
قابل صدور برای دامنه های بین المللی
صدور فوری پس از پرداخت
قابل صدور برای 3 دامنه
نصب رایگان ( بر روی هاست های آذران وب )
  • 10 هزار دلار مبلغ گارانتی
گواهینامه EV Comodo
2,700,000 تومان سالانه
قابل صدور برای دامنه های بین المللی
فعال سازی فوری پس از پرداخت، صدور پس از تایید مدارک سازمانی
تایید نام سازمان
قابل استفاده برای یک دامنه و یا یک زیر دامنه مشخص(همراه با www)
نصب رایگان ( بر روی هاست های آذران وب )
  • 1 میلیون دلار مبلغ گارانتی
گواهینامه EV Multi-Domain Comodo
6,450,000 تومان سالانه
قابل صدور برای دامنه های بین المللی
فعال سازی فوری پس از پرداخت، صدور پس از تایید مدارک سازمانی
تایید نام سازمان
قابل استفاده برای یک دامنه و یا یک زیر دامنه مشخص(همراه با www)
نصب رایگان ( بر روی هاست های آذران وب )
  • 1 میلیون دلار مبلغ گارانتی
گواهینامه SSL استاندارد – DV
895,000 تومان سالانه
قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
صدور فوری پس از پرداخت
قابل صدور برای یک دامنه یا یک زیر دامنه مشخص(همراه با www)
نصب رایگان ( بر روی هاست های آذران وب )
گواهینامه SSL WildCard – DV
5,600,000 تومان سالانه
قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
صدور فوری پس از پرداخت
قابل استفاده برای تمامی زیر دامنه های یک دامنه (و دامنه بدون www)
نصب رایگان ( بر روی هاست های آذران وب )
گواهینامه استاندارد OV
1,775,000 تومان سالانه
قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
فعال سازی فوری پس از پرداخت، صدور پس از تایید مدارک سازمانی
تایید نام سازمان
قابل استفاده برای یک دامنه و یا یک زیر دامنه مشخص(همراه با www)
صدور تا 7 روز کاری اروپا
نصب رایگان ( بر روی هاست های آذران وب )
گواهینامه EV (آدرس سبز مرورگر)
5,400,000 تومان سالانه
قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
فعال سازی فوری پس از پرداخت، صدور پس از تایید مدارک سازمانی
تایید نام سازمان
قابل استفاده برای یک دامنه و یا یک زیر دامنه مشخص(همراه با www)
صدور تا 7 روز کاری اروپا
نصب رایگان ( بر روی هاست های آذران وب )
SSL WildCard UCC
6,084,000 تومان سالانه
قابل صدور برای دامنه های بین المللی
مناسب برای سرورهای Exchange و Office
گواهینامه Unified Communications
صدور فوری پس از پرداخت
برای دامنه و زیردامنه
نصب رایگان ( بر روی هاست های آذران وب )
  • 250 هزار دلار مبلغ گارانتی