اختصاص فضای قابل تفکیک برای چندین وب سایت

LR2
180,000 تومان
ماهانه
 • فضا   2 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه   20 گیگابایت
 • تعداد دامنه قابل میزبانی   120 دامنه
 • میل سرور   Horde / RoundCube
 • پایگاه داده (MySQL)   5
 • زبان برنامه‌نویسی   Perl, PHP, HTML
 • سیستم عامل   CentOS 7
 • نوع هارد   SSD / SAS 10K
 • SSL رایگان   
 • هزینه نصب رایگان   
سفارش دهید
LR3
350,000 تومان
ماهانه
 • فضا   5 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه   50 گیگابایت
 • تعداد دامنه قابل میزبانی   250 دامنه
 • میل سرور   Horde / RoundCube
 • پایگاه داده (MySQL)   10
 • زبان برنامه‌نویسی   Perl, PHP, HTML
 • سیستم عامل   CentOS 7
 • نوع هارد   SSD / SAS 10K
 • SSL رایگان   
 • هزینه نصب رایگان   
سفارش دهید
LR4
470,000 تومان
ماهانه
 • فضا   10 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه   100 گیگابایت
 • تعداد دامنه قابل میزبانی   500 دامنه
 • میل سرور   Horde / RoundCube
 • پایگاه داده (MySQL)   30
 • زبان برنامه‌نویسی   Perl, PHP, HTML
 • سیستم عامل   CentOS 7
 • نوع هارد   SSD / SAS 10K
 • SSL رایگان   
 • هزینه نصب رایگان   
سفارش دهید
LR5
650,000 تومان
ماهانه
 • فضا   20 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه   200 گیگابایت
 • تعداد دامنه قابل میزبانی   نامحدود
 • میل سرور   Horde / RoundCube
 • پایگاه داده (MySQL)   50
 • زبان برنامه‌نویسی   Perl, PHP, HTML
 • سیستم عامل   CentOS 7
 • نوع هارد   SSD / SAS 10K
 • SSL رایگان   
 • هزینه نصب رایگان   
سفارش دهید