گواهینامه اس اس ال | خرید اس اس ال | گواهینامه SSL | SSL | گواهی SSL | خرید SSL | گواهی SSL

خرید پکیج های SSL

گواهینامه SSL استاندارد -DV Comodo
250,000 تومان
سالانه

قابل صدور برای دامنه های بین المللی
صدور فوری پس از پرداخت
قابل صدور برای یک دامنه یا یک زیر دامنه مشخص (همراه با www)
نصب رایگان ( بر روی هاست های آذران وب )

  • مبلغ گارانتی   10 هزار دلار
سفارش دهید
گواهینامه DV Wildcard Comodo
1,500,000 تومان
سالانه

قابل صدور برای دامنه های بین المللی
صدور فوری پس از پرداخت
قابل استفاده برای تمامی زیر دامنه های یک دامنه (و دامنه بدون www)
نصب رایگان ( بر روی هاست های آذران وب )

  • مبلغ گارانتی   10 هزار دلار
سفارش دهید
گواهینامه Multi-Domain – UCC
2,684,000 تومان
سالانه

قابل صدور برای دامنه های بین المللی
مناسب برای سرورهای Exchange و Office
گواهینامه Unified Communications
صدور فوری پس از پرداخت
برای چند دامنه و زیردامنه
نصب رایگان ( بر روی هاست های آذران وب )

  • مبلغ گارانتی   250 هزار دلار
سفارش دهید
گواهینامه EV Comodo
1,780,000 تومان
سالانه

قابل صدور برای دامنه های بین المللی
فعال سازی فوری پس از پرداخت، صدور پس از تایید مدارک سازمانی
تایید نام سازمان
قابل استفاده برای یک دامنه و یا یک زیر دامنه مشخص(همراه با www)
نصب رایگان ( بر روی هاست های آذران وب )

  • مبلغ گارانتی   1 میلیون دلار
سفارش دهید
گواهینامه SSL استاندارد – DV
375,000 تومان
سالانه

قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
صدور فوری پس از پرداخت
قابل صدور برای یک دامنه یا یک زیر دامنه مشخص(همراه با www)
نصب رایگان ( بر روی هاست های آذران وب )

سفارش دهید
گواهینامه SSL WildCard – DV
1,080,000 تومان
سالانه

قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
صدور فوری پس از پرداخت
قابل استفاده برای تمامی زیر دامنه های یک دامنه (و دامنه بدون www)
نصب رایگان ( بر روی هاست های آذران وب )

سفارش دهید
گواهینامه استاندارد OV
1,275,000 تومان
سالانه

قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
فعال سازی فوری پس از پرداخت، صدور پس از تایید مدارک سازمانی
تایید نام سازمان
قابل استفاده برای یک دامنه و یا یک زیر دامنه مشخص(همراه با www)
صدور تا 7 روز کاری اروپا
نصب رایگان ( بر روی هاست های آذران وب )

سفارش دهید
گواهینامه OV WildCard
1,990,000 تومان
سالانه

قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
فعال سازی فوری پس از پرداخت، صدور پس از تایید مدارک
تایید نام سازمان
قابل استفاده برای تمامی زیر دامنه های یک دامنه (و خود دامنه بدون www)
صدور 1 تا 7 روز کاری
نصب رایگان ( بر روی هاست های آذران وب )

سفارش دهید
گواهینامه EV (آدرس سبز مرورگر)
4,900,000 تومان
سالانه

قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
فعال سازی فوری پس از پرداخت، صدور پس از تایید مدارک سازمانی
تایید نام سازمان
قابل استفاده برای یک دامنه و یا یک زیر دامنه مشخص(همراه با www)
صدور تا 7 روز کاری اروپا
نصب رایگان ( بر روی هاست های آذران وب )

سفارش دهید