گواهینامه اس اس ال | خرید اس اس ال | گواهینامه SSL | SSL | گواهی SSL | خرید SSL | گواهی SSL

خرید پکیج های SSL

گواهینامه SSL استاندارد -DV Comodo

قابل صدور برای دامنه های بین المللی
صدور فوری پس از پرداخت
قابل صدور برای یک دامنه یا یک زیر دامنه مشخص (همراه با www)
نصب رایگان ( بر روی هاست های آذران وب )

  • 10 هزار دلار مبلغ گارانتی
گواهینامه DV Wildcard Comodo

قابل صدور برای دامنه های بین المللی
صدور فوری پس از پرداخت
قابل استفاده برای تمامی زیر دامنه های یک دامنه (و دامنه بدون www)
نصب رایگان ( بر روی هاست های آذران وب )

  • 10 هزار دلار مبلغ گارانتی
گواهینامه Multi-Domain – UCC

قابل صدور برای دامنه های بین المللی
مناسب برای سرورهای Exchange و Office
گواهینامه Unified Communications
صدور فوری پس از پرداخت
برای چند دامنه و زیردامنه
نصب رایگان ( بر روی هاست های آذران وب )

  • 250 هزار دلار مبلغ گارانتی
گواهینامه EV Comodo

قابل صدور برای دامنه های بین المللی
فعال سازی فوری پس از پرداخت، صدور پس از تایید مدارک سازمانی
تایید نام سازمان
قابل استفاده برای یک دامنه و یا یک زیر دامنه مشخص(همراه با www)
نصب رایگان ( بر روی هاست های آذران وب )

  • 1 میلیون دلار مبلغ گارانتی
گواهینامه SSL استاندارد – DV

قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
صدور فوری پس از پرداخت
قابل صدور برای یک دامنه یا یک زیر دامنه مشخص(همراه با www)
نصب رایگان ( بر روی هاست های آذران وب )

گواهینامه SSL WildCard – DV

قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
صدور فوری پس از پرداخت
قابل استفاده برای تمامی زیر دامنه های یک دامنه (و دامنه بدون www)
نصب رایگان ( بر روی هاست های آذران وب )

گواهینامه استاندارد OV

قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
فعال سازی فوری پس از پرداخت، صدور پس از تایید مدارک سازمانی
تایید نام سازمان
قابل استفاده برای یک دامنه و یا یک زیر دامنه مشخص(همراه با www)
صدور تا 7 روز کاری اروپا
نصب رایگان ( بر روی هاست های آذران وب )

گواهینامه OV WildCard

قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
فعال سازی فوری پس از پرداخت، صدور پس از تایید مدارک
تایید نام سازمان
قابل استفاده برای تمامی زیر دامنه های یک دامنه (و خود دامنه بدون www)
صدور 1 تا 7 روز کاری
نصب رایگان ( بر روی هاست های آذران وب )

گواهینامه EV (آدرس سبز مرورگر)

قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
فعال سازی فوری پس از پرداخت، صدور پس از تایید مدارک سازمانی
تایید نام سازمان
قابل استفاده برای یک دامنه و یا یک زیر دامنه مشخص(همراه با www)
صدور تا 7 روز کاری اروپا
نصب رایگان ( بر روی هاست های آذران وب )