گواهینامه اس اس ال | خرید اس اس ال | گواهینامه ssl | ssl | گواهی ssl | خرید ssl | گواهی ssl

خرید پکیج های ssl

گواهینامه SSL استاندارد – DV

قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
صدور فوری پس از پرداخت
قابل صدور برای یک دامنه یا یک زیر دامنه مشخص(همراه با www)
نصب رایگان ( بر روی هاست های آذران وب )

گواهینامه SSL استاندارد -DV COMODO

قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
صدور فوری پس از پرداخت
قابل استفاده برای تمامی زیر دامنه های یک دامنه (و دامنه بدون www)
نصب رایگان ( بر روی هاست های آذران وب )

گواهینامه Multi-Domain – UC DV

قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
صدور فوری پس از پرداخت
قابل صدور برای 4 یا 6 یا 10 دامنه یا زیر دامنه مشخص
نصب رایگان ( بر روی هاست های آذران وب )

گواهینامه استاندارد OV

قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
فعال سازی فوری پس از پرداخت، صدور پس از تایید مدارک سازمانی
تایید نام سازمان
قابل استفاده برای یک دامنه و یا یک زیر دامنه مشخص(همراه با www)
صدور تا 7 روز کاری اروپا
نصب رایگان ( بر روی هاست های آذران وب )

گواهینامه OV WildCard

قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
فعال سازی فوری پس از پرداخت، صدور پس از تایید مدارک
تایید نام سازمان
قابل استفاده برای تمامی زیر دامنه های یک دامنه (و خود دامنه بدون www)
صدور 1 تا 7 روز کاری
نصب رایگان ( بر روی هاست های آذران وب )

گواهینامه EV (آدرس سبز مرورگر)

قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
فعال سازی فوری پس از پرداخت، صدور پس از تایید مدارک سازمانی
تایید نام سازمان
قابل استفاده برای یک دامنه و یا یک زیر دامنه مشخص(همراه با www)
صدور تا 7 روز کاری اروپا
نصب رایگان ( بر روی هاست های آذران وب )