Silver
14,500,000 تومان سالانه
  • به ترتیب اولویت و در صف مدت زمان پاسخگویی
  • تیکت نحوه پشتیبانی
  • ندارد بکاپ گیری
Gold
18,500,000 تومان سالانه
  • در الویت پاسخگویی و سریعترین زمان مدت زمان پاسخگویی
  • تیکت ، ایمیل و تماس نحوه پشتیبانی
  • بک آپ گیری در دوره های مشخص شده بکاپ گیری