پکیج های هاست لینوکس مناسب HTML ,PHP ,WordPress ,Joomla

پایین‌تر بودن پردازنده، رم و پهنای باند نسبت به هاست حرفه‌ای

HL1 (هاست 100 مگابایت معمولی)
 • 100 مگابایت فضا
 • 1 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 1 تعداد وبسایت
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 تعداد ایمیل
 • Horde / RoundCube میل سرور
 • پایگاه داده (MySQL)
 • Perl, PHP, HTML زبان برنامه‌نویسی
 • CentOS 7 سیستم عامل
 • SSD / SAS 10K نوع هارد
 • ابزار SEO Toolkit سئو سایت
 • ترافیک نیم بها
 • SSL رایگان
 • هزینه نصب رایگان
HL6 (هاست 500 مگابایت معمولی)
 • 500 مگابایت فضا
 • 5 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 1 تعداد وبسایت
 • نامحدود پارک دامین
 • 10 تعداد ایمیل
 • Horde / RoundCube میل سرور
 • 1 پایگاه داده (MySQL)
 • Perl, PHP, HTML زبان برنامه‌نویسی
 • CentOS 7 سیستم عامل
 • SSD / SAS 10K نوع هارد
 • ابزار SEO Toolkit سئو سایت
 • ترافیک نیم بها
 • SSL رایگان
 • هزینه نصب رایگان
HL7 (هاست 1 گیگابایت معمولی)
 • 1 گیگابایت فضا
 • 10 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 1 تعداد وبسایت
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • Horde / RoundCube میل سرور
 • 2 پایگاه داده (MySQL)
 • Perl, PHP, HTML زبان برنامه‌نویسی
 • CentOS 7 سیستم عامل
 • SSD / SAS 10K نوع هارد
 • ابزار SEO Toolkit سئو سایت
 • ترافیک نیم بها
 • SSL رایگان
 • هزینه نصب رایگان
HLP1 (هاست 2 گیگابایت معمولی)
 • 2 گیگابایت فضا
 • 20 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 1 تعداد وبسایت
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • Horde / RoundCube میل سرور
 • 2 پایگاه داده (MySQL)
 • Perl, PHP, HTML زبان برنامه‌نویسی
 • CentOS 7 سیستم عامل
 • SSD / SAS 10K نوع هارد
 • ابزار SEO Toolkit سئو سایت
 • ترافیک نیم بها
 • SSL رایگان
 • هزینه نصب رایگان
HLP2 (هاست 5 گیگابایت معمولی)
 • 5 گیگابایت فضا
 • 50 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 2 تعداد وبسایت
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • Horde / RoundCube میل سرور
 • 3 پایگاه داده (MySQL)
 • Perl, PHP, HTML زبان برنامه‌نویسی
 • CentOS 7 سیستم عامل
 • SSD / SAS 10K نوع هارد
 • ابزار SEO Toolkit سئو سایت
 • ترافیک نیم بها
 • SSL رایگان
 • هزینه نصب رایگان
HLP3 (هاست 10 گیگابایت معمولی)
 • 10 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 2 تعداد وبسایت
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • Horde / RoundCube میل سرور
 • 4 پایگاه داده (MySQL)
 • Perl, PHP, HTML زبان برنامه‌نویسی
 • CentOS 7 سیستم عامل
 • SSD / SAS 10K نوع هارد
 • ابزار SEO Toolkit سئو سایت
 • ترافیک نیم بها
 • SSL رایگان
 • هزینه نصب رایگان
HLP4 (هاست 20 گیگابایت معمولی)
 • 20 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 4 تعداد وبسایت
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • Horde / RoundCube میل سرور
 • 10 پایگاه داده (MySQL)
 • Perl, PHP, HTML زبان برنامه‌نویسی
 • CentOS 7 سیستم عامل
 • SSD / SAS 10K نوع هارد
 • ابزار SEO Toolkit سئو سایت
 • ترافیک نیم بها
 • SSL رایگان
 • هزینه نصب رایگان
HLP6 (هاست 50 گیگابایت معمولی)
 • 50 گیگابایت فضا
 • 500 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 5 تعداد وبسایت
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • Horde / RoundCube میل سرور
 • نامحدود پایگاه داده (MySQL)
 • Perl, PHP, HTML زبان برنامه‌نویسی
 • CentOS 7 سیستم عامل
 • SSD / SAS 10K نوع هارد
 • ابزار SEO Toolkit سئو سایت
 • ترافیک نیم بها
 • SSL رایگان
 • هزینه نصب رایگان