سایر محصولات

فوروارد دامنه
20,000 تومان
سالانه

شما می‌توانید برای انتقال از آدرس یک دامنه به دامنه دیگر
از این سرویس استفاده کنید.

  • هزینه راه اندازی   20,000
سفارش دهید
محافظت از WHOIS
30,000 تومان
سالانه

شما می‌توانید با خرید این سرویس نام و سایر مشخصات
خود را از سایرین پنهان کنید.
سایر افراد که از دامنه شما WHOIS می‌گیرند نمی‌توانند
مشخصات صاحب دامنه را ببینند.

  • هزینه راه‌اندازی   30,000 تومان
سفارش دهید