فوروارد دامنه
20,000 تومان سالانه
شما می‌توانید برای انتقال از آدرس یک دامنه به دامنه دیگر
از این سرویس استفاده کنید.
  • 20,000 هزینه راه اندازی
محافظت از WHOIS
30,000 تومان سالانه
شما می‌توانید با خرید این سرویس نام و سایر مشخصات
خود را از سایرین پنهان کنید.
سایر افراد که از دامنه شما WHOIS می‌گیرند نمی‌توانند
مشخصات صاحب دامنه را ببینند.
  • 30,000 تومان هزینه راه‌اندازی
DNS Manager
30,000 تومان سالانه
با استفاده از این سرویس می‌توانید DNS دامنه خود را مدیریت کنید.