سرور مجازی VPS-HP-1
378,000 تومان ماهانه
 • HP G9 DL380 سرور
 • 1 هسته پردازنده (CPU)
 • 512 مگابایت حافظه اختصاصی (RAM)
 • 2×15 گیگابایت فضای دیسک (HDD)
 • 30GB ترافیک ماهیانه
 • SSD / SAS 10k نوع هارد
 • RAID 1 تکنولوژی
 • لینوکس سیستم عامل
 • ترافیک نیم بها
سرور مجازی VPS-HP-2
567,000 تومان ماهانه
 • HP G9 DL380 سرور
 • 1 هسته پردازنده (CPU)
 • 1 گیگابایت حافظه اختصاصی (RAM)
 • 2×30 گیگابایت فضای دیسک (HDD)
 • 50GB ترافیک ماهیانه
 • SSD / SAS 10k نوع هارد
 • RAID 1 تکنولوژی
 • لینوکس / ویندوز سیستم عامل
 • ترافیک نیم بها
سرور مجازی VPS-HP-3
780,000 تومان ماهانه
 • HP G9 DL380 سرور
 • 1 هسته پردازنده (CPU)
 • 2 گیگابایت حافظه اختصاصی (RAM)
 • 2×30 گیگابایت فضای دیسک (HDD)
 • 70GB ترافیک ماهیانه
 • SSD / SAS 10k نوع هارد
 • RAID 1 تکنولوژی
 • لینوکس / ویندوز سیستم عامل
 • ترافیک نیم بها
سرور مجازی VPS-HP-4
1,070,000 تومان ماهانه
 • HP G9 DL380 سرور
 • 2 هسته پردازنده (CPU)
 • 4 گیگابایت حافظه اختصاصی (RAM)
 • 2×50 گیگابایت فضای دیسک (HDD)
 • 100GB ترافیک ماهیانه
 • SSD / SAS 10k نوع هارد
 • RAID 1 تکنولوژی
 • لینوکس / ویندوز سیستم عامل
 • ترافیک نیم بها