اختصاص فضای قابل تفکیک برای چندین وب سایت

WR2
190,000 تومان
ماهانه
 • فضا   2 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه   20 گیگابایت
 • تعداد دامنه قابل میزبانی   120 دامنه
 • میل سرور   SmarterMail
 • پایگاه داده (MS SQL)   5
 • پایگاه داده (MySQL)   5
 • زبان برنامه‌نویسی   ASP, PHP, HTML
 • سیستم عامل   ویندوز سرور 2019
 • نوع هارد   SSD / SAS 10K
 • SSL رایگان   
 • هزینه نصب رایگان   
سفارش دهید
WR3
370,000 تومان
ماهانه
 • فضا   5 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه   50 گیگابایت
 • تعداد دامنه قابل میزبانی   250 دامنه
 • میل سرور   SmarterMail
 • پایگاه داده (MS SQL)   10
 • پایگاه داده (MySQL)   10
 • زبان برنامه‌نویسی   ASP, PHP, HTML
 • سیستم عامل   ویندوز سرور 2019
 • نوع هارد   SSD / SAS 10K
 • SSL رایگان   
 • هزینه نصب رایگان   
سفارش دهید
WR4
535,000 تومان
ماهانه
 • فضا   10 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه   100 گیگابایت
 • تعداد دامنه قابل میزبانی   500 دامنه
 • میل سرور   SmarterMail
 • پایگاه داده (MS SQL)   30
 • پایگاه داده (MySQL)   30
 • زبان برنامه‌نویسی   ASP, PHP, HTML
 • سیستم عامل   ویندوز سرور 2019
 • نوع هارد   SSD / SAS 10K
 • SSL رایگان   
 • هزینه نصب رایگان   
سفارش دهید
WR5
750,000 تومان
ماهانه
 • فضا   20 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه   200 گیگابایت
 • تعداد دامنه قابل میزبانی   نامحدود
 • میل سرور   SmarterMail
 • پایگاه داده (MS SQL)   50
 • پایگاه داده (MySQL)   50
 • زبان برنامه‌نویسی   ASP, PHP, HTML
 • سیستم عامل   ویندوز سرور 2019
 • نوع هارد   SSD / SAS 10K
 • SSL رایگان   
 • هزینه نصب رایگان   
سفارش دهید