ثبت هاست | خرید هاست | نمایندگی هاست | هاست ایران | خرید هاست رایگان | هاست ویندوزی

پکیج های هاست ویندوز مناسب ASP , ASP.Net , DNN

100 MB ویندوز
 • 100 مگابایت فضا
 • 5 تعداد ایمیل
 • × پایگاه داده (MY SQL)
 • 1 گیگابایت پهنای باند
 • هزینه نصب رایگان
500 MB ویندوز
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 1 پایگاه داده (MY SQL)
 • 5 گیگابایت پهنای باند
 • هزینه نصب رایگان
1 GB ویندوز
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 1 پایگاه داده (MY SQL)
 • 10 گیگابایت پهنای باند
 • هزینه نصب رایگان
5 GB ویندوز
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 3 پایگاه داده (MY SQL)
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • هزینه نصب رایگان
10 GB ویندوز
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 3 پایگاه داده (MY SQL)
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • هزینه نصب رایگان
20 GB ویندوز
 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 5 پایگاه داده (MY SQL)
 • 200 گیگابایت پهنای باند
 • هزینه نصب رایگان