ثبت هاست | خرید هاست لینوکس | نمایندگی هاست | هاست ایران | خرید هاست رایگان

پکیج های هاست لینوکس مناسب HTML ,PHP ,WordPress ,Joomla

100 MB لینوکس
 • 100مگابایت فضا
 • 5 تعداد ایمیل
 • × پایگاه داده (MY SQL)
 • 1گیگابایت پهنای باند
 • هزینه نصب رایگان
500 MB لینوکس
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 1 پایگاه داده (MY SQL)
 • 5 گیگابایت پهنای باند
 • هزینه نصب رایگان
1 GB لینوکس
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 1 پایگاه داده (MY SQL)
 • 10 گیگابایت پهنای باند
 • هزینه نصب رایگان
5 GB لینوکس
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 3 پایگاه داده (MY SQL)
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • هزینه نصب رایگان
10 GB لینوکس
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 3 پایگاه داده (MY SQL)
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • هزینه نصب رایگان
20 GB لینوکس
 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 5 پایگاه داده (MY SQL)
 • 200 گیگابایت پهنای باند
 • هزینه نصب رایگان