بازکردن تیکت

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


پشتیبانی

تیکت های ارسالی شما در این قسمت به دپارتمان پشتیبانی آذران وب ارسال می گردد.

کارشناسان فروش

تیکت های ارسالی شما در این قسمت به دپارتمان فروش آذران وب ارسال می گردد.