افزودن ایمیل در Outlook

نحوه ایجاد ایمیل در مایکروسافت Outlook زمانیکه سرویس هاستینگ خریداری کرده اید و برای ارسال و...