افزایش تعرفه دامنه با پسوند IR 15th May 2021

پیرو مصوبه جدید شرکت محترم فیزیک نظری ( نماینده انحصاری ثبت دامنه IR  ) حذف تخفیف نمایندگان و کارگزاری های رسمی از یکم خرداد ماه افزایش تعرفه بر روی این پسوند اتفاق خواهد افتاد لذا آذران وب با ...